Baklyktor och reflexer

Nedan visas ett urval ur min samling. Dateringen avser normalt inte enskilda föremål, utan modellen, om inget annat anges. Många reflexer såg likadana ut under många år och är därför svårdaterade.