Ramnummer Husqvarna

Nedanstående ramnummerförteckning baserar sig på en lista med antal försålda tvåhjulingar per år, inklusive motorfordon. Det innebär att cyklarna ibland kan vara ett år äldre än vad som anges här nedan. Fordonen fick löpande ramnummer, så gjorde de flesta tillverkare. Med andra ord finns inga färgkoder eller årtal angivna i kod i ramnumret, de kom först senare på vissa cyklar, mopeder och motorcyklar oavsett fabrikat. 

I denna första ramnummerserie består ramnumret vanligen enbart av siffror, men undantag finns, bland annat på 30-talet då bokstaven B användes före ramnumret på vissa cyklar, troligen på cyklar med ballongdäck. Kring 1945 började Husqvarna om på ny ramnummerserie med bokstaven H framför ramnumret. Den listan finns inte dokumenterad, vad jag vet.