Cykelmärken (frontmärke ram)

Nedan visas ett urval ur min samling. Dateringen avser normalt inte enskilda föremål, utan modellen, om inget annat anges. Många cykelmärken såg likadana ut under många år, vilket gör dem svårdaterade.