Columbus 1898 dam 

Märke/tillverkare: Columbus/ Columbus Bicycle Company, Ohio, USA.

År: ca 1898.

Ramnummer: 63190.

Hjul: 28", 622 mm.

Baknav: New Departure Model A, fast nav original.

Skick: Hjulen är utbytta, frambroms fattas. Kedjeskyddet är inte original. Omlackerad/bättringsmålad.

Tillbehör/utrustning: 

Fakta om cykeln:

Cykeln är köpt via annons från en man som köpt en släktings dödsbo i Habo, norr om Jönköping. Då han flyttade in i huset röjdes det ut. I uthuset fanns denna velociped som enligt uppgift stått där så länge någon kunde minnas.

I slutet av 1800-talet rådde en cykel-boom i USA. Allmänhetens efterfrågan på cyklar bidrog till att mängder av tillverkare/märken grundades. Marknaden blev snabbt mättad och en "depression" blev följden. Hundratals märken gick under runt sekelskiftet. Det förefaller troligt att många cyklar exporterades till Europa, eftersom de förmodligen var svårsålda i USA.

Cykelmärket i fråga är bara en i raden av småmärken som gick detta öde till mötes. Enligt uppgift från den amerikanska cykelföreningen The Wheelmen fanns märket Columbus åren 1893-98.

Min cykel har uppdaterats med frihjulsnav, troligen någon gång på 1910-talet. Från början var den utrustad med träfälgar och fast nav. Den hade sannolikt även ett kedjeskydd av trä och tunna snören från början.  

Anledningen till att cykeln modifierats är att fasta nav blev omoderna på 1910-talet, samt att träfälgar är mycket känsliga mot fukt, de blev lätt skeva och omöjliga att rikta. Troligen togs frambromsen bort vid samma tillfälle, då den ansågs onödig. Kedjeskyddet var kanske också skadat redan då. Dessutom har någon vid något tillfälle lackat träskärmarna gröna. De var troligen bara fernissade när den var ny.

Ramen verkar också omlackerad eller bättringsmålad, den kan ha haft vackra randningar och lackerade ornamenteringar, vilket var vanligt på amerikanska cyklar. Sadeln är intressant, det är märkt G&J, vilket troligen står för Gormully & Jeffrey, som var fabriken som tillverkade märket Rambler.