Dynamos

Nedan visas ett urval ur min samling. Dateringen avser normalt inte enskilda föremål, utan modellen, om inget annat anges. Många dynamos såg likadana ut under många år, vilket gör dem svårdaterade.

  ASEA, Bosch, Brage, Ennweil, Lohmann

 Lucas, Melas, Neo, Orion, Philidyne, Radsonne, Riemann, Revil, Wigo, okänd