Karbid, fotogen- och stearinljuslyktor

Karbidlampans funktion:

Karbidlampan består av brännarhuset där lågan brinner, vattentanken där vatten förvaras och karbidbehållaren som fylls med karbid. Karbid är ett kemisk ämne, kalciumkarbid, som reagerar med vatten och bildar den lättantändliga gasen acetylen.

Man fyller på karbidbehållaren med kalciumkarbid och monterar den på lyktan. Sedan fyller man på vatten i vattentanken. Därefter justeras vattenmängden in så att vattnet droppar i lagom mängd via ett rör från vattentanken. Den bildade gasen stiger upp via ett rör till ett munstycke som sitter i brännarhuset. Nu kan lågan tändas. För att få lampan att brinna starkare ökas vattenmängden och minskas om man vill ha mindre ljus.

För den som önskar tända sin gamla karbidlykta rekommenderar jag starkt att gå igenom lyktan noggrant så att packningar som är gamla och torra byts ut samt att man ersätter försvunna packningar.  Det är vanligt att packningarna är trasiga eller fattas, tänk på att lyktorna kan vara runt 100 år gamla. 

Det finns bra sidor på internet och filmer på Youtube som visar hur man tänder upp lyktan på ett säkert sätt. Tänk på att lyktan blir mycket varm snabbt, det bästa är att montera den på cykeln först. 

Det är bra om man har tillgång till en brandsläckare eller vattenslang första gången man tänder den.

 Fotogenlyktans funktion:

Fotogenlyktan består av ett brännarhus med justerbar veke och en behållare för fotogen. Dessa lampor är inte så riskfyllda att tända som karbidlyktorna, men även här bör man gå igenom lyktan för att se att den är utan läckor. Lampolja är utmärkt till dessa lyktor. Ljusets styrka regleras genom att sänka eller höja vekens längd ned ett vred på sidan av lyktan.

 Stearinljuslyktans funktion:

Stearinljuslyktan består i princip bara av en hållare för ljuset placerat i ett brännarhus. I detta fallet är det inte så mycket man behöver göra ur säkerhetssynpunkt, utan det är bara att placera ett passande ljus i hållaren och tända det.

Min samling

 Nedan visas ett urval ur min samling. Dateringen avser normalt inte enskilda föremål, utan modellen, om inget annat anges. Många lyktor såg likadana ut under många år och är därför svårdaterade.

Argus, Brilliant, Diamant, Försvaret, Impex, Lucas 

Neptunus, Obermetall, Okänd, Powell & Hanmer, Powerful